1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11intro_str_end

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zarząd
MZGKiM SP. z.o.o. Limanowa

Ogłoszenia

POSZUKUJEMY INSTALATORÓW
W BRANŻY ZEWNĘTRZNYCH SIECI
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ


Zainteresowanych prosimy kontakt
- telef.
   018 3372-491
- email biuro@mzgkim.limanowa.pl

jesteś w: Strona główna > Przetargi

rozmiar tekstu: A A A

Przetargi

  Ogłoszenia o przetargach

  1. Przetarg na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Limanowa

 • Ogłoszenie o przetargu
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Załączniki edytowalne (doc)
 • Zmiana treści SIWZ + Załącznik Nr 4 w wersji edytowlanej (doc)
 • Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.10.2016 r. (art. 86 ust.5 ustawy Pzp)

 • Unieważnienie postępowania

 2. Przetarg na dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie zmiowym 2016/2017 

 • Ogłoszenie o przetargu
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 • Załączniki do SIWZ (wersja edytowlana)
 • Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.09.2017 r. (art. 86 ust.5 ustawy Pzp)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   

3. Przetarg na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Limanowa

 • Ogłoszenie o przetargu
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Załączniki edytowalne (doc)
 • Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.10.2016 r. (art. 86 ust.5 ustawy Pzp)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


4. Przetarg na odbiór osadów z oczyszczalni scieków w Limanowej w 2018 r.

 • Ogłoszenie o przetargu
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Załączniki edytowalne (doc)
 • Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.12.2017r. (art. 86 ust.5 ustawy Pzp)
 • Unieważnienie postępowania
 •  


5. Przetarg na dostawę paliw, olejów i smarów w 2018 r.

 

6. Przetarg na odbiór osdadów z oczyszczalni ścieków w Limanowej w 2018 r.

 

7. Przetarg na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych w latach 2017 - 2018.

 • Ogłoszenie o przetargu
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Załączniki edytowalne (doc)
 • Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.02.2017 r. (art. 86 ust.5 ustawy Pzp)
 • Unieważnienie postępowania

 

8. Przetarg na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych w roku 2017.

 • Ogłoszenie o przetargu
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Załączniki edytowalne (doc)
 •  
 

9. Zakup kruszywa drogowego w 2018r.

 • Ogłoszenie o przetargu
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Załączniki edytowalne (doc)
 • Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.12.2017 r. (art. 86 ust.5 ustawy Pzp)
 • Unieważnienie postępowania
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 

10. Przetarg na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych w roku 2018.

 • Ogłoszenie o przetargu
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Załączniki edytowalne (doc)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11. ZAKUP KRUSZYWA DROGOWEGO W 2018 R.

 

 

Szybki kontakt
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami aby uzyskać odpowiedź:
18 33 72 491
18 33 72 492
biuro@mzgkim.limanowa.pl
Copyrights © 2011 MZGKiM Limanowa Realizacja:Intellect.pl Baza dokumentów prawnych http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html